<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Bàu Nai

Từ sau 30/4/1975 là ấp của xã Đông Hưng Thuận, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6/1/1997, Đông Hưng Thuận trở thành phường của quận 12. Nay không còn tên ấp nhưng còn tên vùng.

Có lẽ ngày xưa nơi đây có một bàu nước lớn, nai thường ra uống nên có tên gọi. Năm 1954 bàu nước này vẫn còn. Bàu này rộng độ 1ha, của Ông Cả Trượng. Ở khu vực này còn có ngôi chợ mang tên Bàu Nai nằm trên đường Trường Chinh, gần cầu vượt An Sương


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt