<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Lò Rèn

Sông ở giữa xã An Thới Đông và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, dài độ 5.000m, nối sông Dinh Bà với sông Vàm Sác. Tên sông này đã có ở đầu thế kỷ XIX.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt