<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Bàu Thành

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Di chỉ nằm trên hai gò đất là gò Bàu Thành và gò Nghè. Tại đây, người ta đã tìm thấy các phế vật của các kiến trúc cổ bị đổ nát như gạch ngói cổ, vỉa gạch, tượng Yoni bằng diệp thạch, gốm cổ xương gốm đen áo gốm màu xám trắng. Di chỉ được công bố năm 1993.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt