<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Long Vương

Ngôi đền nằm ở bờ nam sông Phước Long thuộc thôn Long Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đền thờ 3 vị thần là Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam lang Long Vương. Tương truyền, đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) chánh thống soái Vân Long hầu Nguyễn Cửu Vân đem quan đi đánh Cao Miên, đến đoạn sông này, trời đột nhiên nổi gió to, sóng giật mạnh, thuyền không thể nào qua được. Ông liền cầu khẩn Long Vương phù hộ, lập tức sóng gió yên lặng. Thắng trận trở về, ông xin cho dựng đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt