<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tổng Long Hưng Trung

Năm 1836 là một trong 6 tổng của huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, gồm 17 phường, thôn, ấp. Năm 1880, là 1 trong 12 tổng của hạt Chợ Lớn, gồm 13 xã thôn. Năm 1910, là một trong 12 tổng của tỉnh Chợ Lớn, gồm 4 xã thôn. Năm 1944, là 1 trong 3 tổng của quận Gò Đen, tỉnh Chợ Lớn, gồm 6 thôn xã. Nay phần lớn thuộc tỉnh Long An, một phần nhỏ thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt