<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Long Khốt

Đoạn thượng lưu của sông Vàm Cỏ Tây, chảy qua địa bàn các huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hoá của tỉnh Long An. Sông còn có tên là sông Tam Dưỡng. Tên phiên âm theo tiếng Campuchia là sông Long Khốt, làm biên giới giữa huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An với tỉnh Soài Riêng (Sway Riêng), Campuchia.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt