<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Căn cứ cách mạng Lũng Luông

Vị trí

Căn cứ địa cách mạng Lũng Luông thuộc xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Xóm Lũng Luông là một thôn bản khá rộng lớn nằm ở thung lũng rộng đẹp, có nhiều hang động núi non hiểm trở bao bọc xung quanh, chỉ cách huyện lỵ trên 4 km và kéo dài đến tận biên giới Việt – Trung.

Sự kiện

Lũng Luông là nơi thành lập đại đội Giải phóng quân đầu tiên của châu Hạ Lang gồm 130 cán bộ, chiến sỹ do ông Thạch Long làm Đại đội trưởng và ông Phúc Bình làm Đại đội phó vào tháng 4/1945.  Đại hội huyện Đảng bộ lần đầu tiên được triệu tập vào năm 1949 tại Bó Mực- Lũng Luông, ông Quốc Việt được bầu làm Bí thư Huyện uỷ. Trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Lũng Luông – Quang Long một lần nữa lại được vinh dự đón các Cơ quan của huyện sơ tán đến làm việc một cách an toàn.

Ở hậu phương, Lũng Luông – Quang Long thi đua với tiền tuyến có phong trào hợp tác xã, phong trào làm thuỷ lợi giỏi toàn huyện. Thời bình trong lao động sản xuất, xã Quang Long có Anh hùng lao động Hoàng Thị Miên “Hiến dâng cả tuổi xuân cho cung đường”.  Ngày nay trong công cuộc đổi mới, tin tưởng rằng: Lũng Luông – Quang Long sẽ tô đẹp  “Căn cứ địa cách mạng” giàu về kinh tế văn hoá - xã hội như giàu lòng yêu nước trước đây. 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt