<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích lịch sử Lũng Sa

Di tích lịch sử Lũng Sa thuộc xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng. Đây là nơi diễn ra Hội nghị Cao - Bắc - Lạng ngày 13/8/1944. Nội dung hội nghị bàn về chủ trương phát động khởi nghĩa vũ trang tại liên tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt