<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Khảo cổ học Lạng Nắc

Di chỉ Lạng Nắc nằm trong núi đá vôi thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Phát hiện và điều tra năm 1970, 1974, 1976. Hang cao, rộng 12m, sâu 14,80m. Hiện vật thu được năm 1976 có 157 đồ đá, gồm: thỏi cuộn, công cụ, hạch cuội, chày nghiền, mảnh tước. Thuộc văn hóa khảo cổ học Bắc Sơn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt