<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Lạc Thuỷ

Vị trí

Lạc Thuỷ là huyện trung du ở phía Đông Nam tỉnh Hoà Bình. Đông giáp tỉnh Hà Nam. Tây giáp huyện Yên Thuỷ. Nam giáp tỉnh Ninh Bình. Bắc giáp huyện Kim Bôi và tỉnh Hà Tây.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 293,4km2

Dân số: 47.600 người (2004)

Mật độ dân số: 162 người/km2

Dân tộc: Mường, Dao, Kinh

Bao gồm thị trấn Chi Nê và 12 xã: Yên Bồng, Khoan Dụ, Lạc Long, Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Phú Thành, Hưng Thi, An Bình, An Lạc, Đồng Môn và Liên Hoà.

Lịch sử

Huyện đặt năm 1887 và nhập vào tỉnh Hoà Bình thành lập đồng thời. Trước thuộc châu Đà Bắc, tỉnh Hưng Hoá. Năm 1890 nhập với huyện Hương Sơn và đạo Mỹ Đức mới thành lập, năm sau bỏ đạo nhập vào tỉnh Hà Nội.  Năm 1909 nhập về tỉnh Hà Nam, sau trở lại thuộc tỉnh Hoà Bình trên sông Bôi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt