<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bảo Sái

Chùa nằm trên núi Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa nằm trong một hang rộng, có nhũ đá rũ xuống như rèm châu, có mạch nước chảy thành suối trong suốt. Đây là nơi vua Nhân Tôn thường đến tu dưỡng tâm thần trong khi tu. Chùa thờ Trúc Lâm tam tổ.

Phía Tây chùa có một am nhỏ thờ Tam tổ Thiền phái Trúc Lâm. Am xây bằng gạch, đá, vôi, cát, kết cấu hình chuôi vồ. Trong am có bệ thờ với đồ thờ đơn giản như: mâm bồng, lọ cắm hương bằng đá trên có chạm nổi hoa văn hoa lá, cánh sen. Ba bát hương bằng đồng đúc nổi rồng chầu mặt nguyệt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt