<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Cửa biển Lạch Giang

Cửa biển nằm giữa xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng và thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Đây là nơi sông Ninh Cơ, chảy ra biển, còn gọi là cửa Lác, nằm ở phía Bắc cửa Đại Nha. Nay là nơi tàu thuyền ra vào cảng Hải Thịnh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt