<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Bảo Quốc

Chùa Bảo Quốc có tên chữ là Thái Lai tự ở thôn Đại La, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chùa có từ thế kỷ XVI và qua nhiều lần trùng tu, kiến trúc hiện nay mang dấu ấn thời Nguyễn. Khuôn viên chùa có hình con thuyền mà ngôi chùa ở mũi thuyền đó. Trong chùa hiện còn lưu giữ: bệ đá hoa sen được tạo dựng khoảng cuối thế kỷ XIV, cao 1,41m, dài 2,30m, rộng 1,11m, mặt trước chạm nổi hình rồng, vột hương dựng vào năm 1695, hình trụ vuông, hoa văn trang trí đẹp, chuông “Thái Lai tự chung” đúc năm Minh Mạng thứ 15.


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt