<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Đại Cang

Tiểu sử

Lê Đại Cang còn gọi là Lê Đại Cương, Danh thần đời Gia Long. Ông quê làng Phú Nhơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thuở trẻ ông học với Nguyễn Tử Nghiêm - văn thần triều Tây Sơn và với Đặng Đức Siêu - văn thần triều Nguyễn.

Năm Nhâm Tuất 1802 ông làm Tri huyện Tuy Viễn. Rồi trải qua các chức: Hiệp trấn Sơn Tây (1822), cai bộ Quảng Nam, cai bộ Vĩnh Long, Tham tri bộ Hình (1829), Thượng thư bộ Binh kiêm Hữu đô ngự sử (1832), Tổng đốc Sơn Tây kiêm Lãnh binh Hà Nội - Ninh Bình, rồi vào Nam làm Tổng đốc An Hà (An Giang - Hà Tiên) kiêm Bảo hộ Chân Lạp (1833).

Trong thời gian làm Tổng đốc An Hà, xảy ra việc Lê Văn Khôi dấy nghĩa (Quý Tỵ 1833), thành Gia Định thất thủ, nên bị cách chức. Về sau được phục chức, làm Viên ngoại lang, lãnh Án sát An Giang. Ông có công đánh đuổi được quân Xiêm sang xâm lược, thăng Tuần phủ An Hà, rồi làm Trấn tây tham tán đại thần (1834-1835).

Trên cương vị khó khăn này, ông không làm tròn được trách nhiệm bị cách chức xuống làm lính, phục vụ tại quân thứ Hải Đông. Rồi lại phạm kỉ luật, bị bắt giam một ít lâu.

Đến năm Tân Sửu 1841, ông mới được phục chức, làm Bố chính Hà Nội không bao lâu thì về hưu.

Quãng cuối đời, ông đi tu, lập ngôi chùa là Giác Am và lấy pháp danh là Giác Am cư sĩ, sau đổi là Trường Giác.

Năm Đinh Mùi 1847 ông mất, thọ 76 tuổi. Lê Đại Cang còn là một nhà văn có tiếng đương thời.

Tác phẩm

  • Nam hành

  • Tục Nam hành

  • Tĩnh Ngu thi tập


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt