<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Giác

Lê Giác là con danh sĩ Lê Quát, quê ở huyện Đông Sơn, Phủ Trình, tỉnh Thanh Hóa.

Đời Trần Duệ Tông (1373-1377), ông làm Ninh phủ sứ ở Nghệ An. Bấy giờ, Duệ Tông thân chinh Chiêm Thành, tử trận, Trần Hiệp hàng giặc.

Năm Đinh Tỵ 1377, người Chiêm đưa Hiệp về Nghệ An lập làm vua, ông phản kháng quyết liệt, liền dàn quân đóng giữ ở yếu điểm Đại Hoàng. Giặc chiêu dụ, ông lớn tiếng mạt sát. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga tiến đánh, ông sa cơ bị bắt, không khuất phục và mắng chửi thẳng vào mặt quân thù:

– Ta là trọng thần nước lớn, há đi quì lạy ngươi là dân rợ nhỏ sao?

Giặc giết ông chết. Về sau quân dân ta bình được Chiêm Thành, vua Trần tưởng niệm ông, xưng tặng là “Mạ tặc Trung Võ Hầu”, sắc truy phong làm phúc thần, có miếu thờ ven sông Đại Hoàng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt