<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Lê

Vị trí

Đền Lê thờ 28 vị vua Lê và 28 hoàng hậu ở làng Kiều Đại, thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Lịch sử

Đây vốn là điện Chiêu Hoa, dựng đời vua Lê Nhân Tông, để khi thái hậu Nguyễn Thị Anh mỗi lần về thăm quê, có chỗ nghỉ ngơi. Năm 1460, vua Lê Thánh Tông đã cho sửa lại điện thờ bà Nguyễn Thị Anh, đổi tên là điện thờ Hoàng Đức. Năm 1804, vua Gia Long cho hợp nhất thái miếu điện thờ vua Lê ở Thăng Long và ở Lam Kinh về đây (khi đó gọi là điện Hoàng Đức) để tiện việc thờ cúng thành đền các vua Lê.

Kiến trúc

Đền có kiến trúc đầu thời Nguyễn, nhưng do chuyển vật liệu từ những công trình kiến trúc cổ về, nên đền vẫn là một công trình có giá trị về lịch sử, nghệ thuật điêu khắc. Đền bị huỷ hoại thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nay đã được tôn tạo, song vẫn còn sơ lược, chưa xứng với tầm cỡ quốc gia. Đền hiện còn nghi môn, nhà tiền điện, nhà chính điện, nhà hữu vu (nhà tả vu đã mất). Nhà tiền điện phía bên phải là ban thờ thánh mẫu, phía bên trái là ban thờ Phật (tượng Phật mang từ chùa Đại Bi, núi Mật Sơn về). Nhà chính điện có một số bàn thờ một số vị vua nhà Lê, xây ba bệ gac̣h lớn. Bài vị: “Thái tổ Cao hoàng đế thánh vị” đặt ở bệ giữa, xưa đặt trên chiếc ngai ngồi của chính vua Lê Thái Tổ khi Người tại triều. Trước nhà tiền điện còn tấm bia trùng tu ngôi đền do Tổng đốc Nguyễn Duy Trinh chủ sự. 

Lễ hội

 Lễ hội đền Lê được tổ chức vào các ngày 21, 22, 23 tháng Tám âm lịch. Đền đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật từ trước khi bị huỷ hoại.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt