<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Lê Quang Thục

Đền thờ hoàng hậu Ngô Thị Ngọc Giao tại quê bà ở xã Đồng Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Bà nguyên là Tiệp dư trong cung vua Lê Thái Tông, về sau sinh hoàng tử Lê Tư Thành. Khi Lê Tư Thành được tôn lập làm vua (tức Lê Thánh Tông), bà được tôn làm Quang thục hoàng thái hậu. Đền nguyên là nhà ở của gia đình bà (gọi là Phúc Quan Đường), sau nhân đó làm thành đền thờ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt