<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Ích Mộc

Lê Ích Mộc là Danh thần đời Lê Hiển Tông (黎顯宗; 1740-1786), quê làng Thanh Lãng, huyện Thủy Đường, tỉnh Hải Dương nay huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. Thuở nhỏ, nhà nghèo, ông phải đến ở nhờ chùa Diên Phúc của làng để học. Ông chăm học, chăm làm, nổi tiếng thông minh, có trí nhớ tốt. Tài liệu đã đọc, dù bỏ lâu cũng không quên. Ông hiểu biết sâu cả nho, phật, lão giáo.

Năm Nhâm Tuất 1502, ông 43 tuổi mới đi thi và liên tiếp đỗ cả 3 khoa thi hương, hội, đình. Ông đỗ Trạng Nguyên khoa niên hiệu cảnh thống năm thứ 5, đời Lê Thánh Tông và được bổ dụng ngay làm quan, trải thăng đến chức Tả thị lang bộ Lễ. Sách Đăng khoa lục sưu giảng ghi: “Ông làm quan cốt giữ thanh đạm, xử sự rất từ ái, ai có điều gì xâm phạm đến mình cũng bỏ qua, nên được đương thời trọng vọng Nhưng Lê Ích Mộc không ham danh lợi, sau khi nghỉ hưu về quê nhà, ông mở trường dạy học, tiếp thu tìm hiểu sâu đạo phật, lại khiến khích giúp đỡ dân làng khai hoang, trồng cây, gây rừng. Tương truyền, rừng lim ở Thanh Lãng xưa là do ông vận động dân trồng.”

Sau khi ông mất, dân làng cảm công đức, tạc tượng ông, xây đền trên nền trường học cũ do ông mở để thờ. Triều đình truy ân phong là phúc thần. Mộ Lê Ích Mộc được xây bằng gạch trên sườn núi Lăng, vốn là khu rừng lim xưa kia ông vận động dân trồng. Mộ đặt hướng Tây nam, nhìn ra sông Việt. Mất ngày 15 tháng 2 năm Mậu Tuất 1538.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt