<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Tấn Bê

Lê Tấn Bê là Liệt sĩ hiện đại, quê xã An Lạc, quận Bình Chánh tỉnh Gia Định nay huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông tham gia cách mạng từ trước năm 1945, sau ngày Nam Bộ kháng chiến ông làm đại đội trưởng Đại đội An Lạc, là lực lượng chủ công của mặt trận Bình Điền dưới quyền chỉ huy của Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc Sài Gòn - Gia Định Nguyễn Văn Trấn (Bảy Trấn).

Năm 1946, quân Pháp đóng 4 đồn ở Bình Điền, bị quân kháng chiến do ông chỉ huy bao vây đồn và diệt nhiều tên địch. Cuối năm 1946, đơn vị ông được tăng cường cho chi đội 4 đánh Pháp trên liên tỉnh lộ 10. Trước hỏa lực hùng hậu của địch đánh vào xã Vĩnh Lộc, ông hi sinh tại mặt trận lúc mới 23 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt