<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Tấn Quốc

Lê Tấn Quốc là Liệt sĩ, anh hùng các lực lượng võ trang, bí danh là Thanh Tòng, quê xã Phú Thọ Hòa, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định nay quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Ông gia nhập bộ đội từ những năm 60, chiến đấu ở nhiều mặt trận thuộc miền Đông Nam Bộ.

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, ông là đại đội trưởng Biệt động thành, chỉ huy đánh chiếm dinh Độc lập Sài Gòn.

Ông hy sinh trong trận đánh dinh Độc Lập trong tết Mậu Thân.

Năm 1972, ông được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt