<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Bàu Cạn

Di chỉ Bàu Can tại thôn An Mỹ, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, còn gọi là di chỉ An Mỹ. Phát hiện năm 1953-1954, khảo sát các năm 1979, 1989. Hiện vật có 8 rìu đá có vai loại dài và ngắn, chum gốm lớn cao 0,7m và nhiều mảnh gốm vun. Bàu Cạn thuộc hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt