<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Khoan Hoằng

Lê Khoan Hoằng là Liệt sĩ kháng Pháp cận đại, học trò của Thái Vĩnh Chinh, thường gọi là Chánh Thiệu, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông cùng thầy học Thái Vĩnh Chinh và Nguyễn Năng Định lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến chống Pháp ở vùng Nghệ Tĩnh. Khi đó ông được vua Hàm Nghi phong hàm Lãnh binh kiêm Chánh kiêm huyện trị Hương Sơn thuộc Hà Tĩnh.

Ông dũng cảm chiến đấu, hy sinh ở chiến trường, được các sĩ phu quí trọng và toàn dân thương tiếc.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt