<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Kính Hạp

Tham biện Lê Kính Hạp quê xã An Ấp, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, con ông Lê Kinh Tế, đậu cử nhân năm 1861 tại trường thi Nghệ An, không rõ năm sinh, làm quan đến chức Tham biện Hà Tĩnh. Khi quân Pháp sang cướp nước ta, Hạp đầu hàng quân giặc và làm tay sai. Được chúng ban chức Tiễu phủ sứ, Hạp tận lực phá hoại phong trào Cần vương, Văn thân kháng Pháp hồi cuối thế kỷ XIX ở Nghệ Tĩnh.

Khi người anh của Phan Đình Phùng là Phan Đình Thông bị bắt, Hạp viết thư dụ dỗ Thông ra hàng, nhưng bị cự tuyệt.

Lê Kính Hạp là kẻ đã cố tình làm tay sai cho quân xâm lược, đáng làm bia cười cho muôn đời. Về sau ông ta chết trong nỗi nhục nhã ê chề, buồn thảm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt