<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Trọng Khanh

Lê Trọng Khanh, văn thần cuối đời Tự Đức (嗣德; 1829-1883). Quê ông ở làng An Chỉ, huyện Chương Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi (nay là huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Năm 1868, ông đỗ cử nhân tại trường thi Bình Định, được bổ làm Án sát thời vua Tự Đức, Đồng Khánh (同慶; 1864-1889), Hàm Nghi (咸宜; 1884-1885)

Khi quân Pháp xâm lược, triều chính suy đồi, ông xin cáo quan lui về ngụ ở Mỹ Khê (Thu Xà). Ít lâu sau, Tiễu phủ sứ Nguyễn Thân mời ông ra giữ chức Tham biện Sơn phòng để lo dẹp phong trào Văn thân do Phan Đình Phùng, Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. Ông thừa biết tâm địa Nguyễn Thân, nhưng ngại sự sát hại của hắn. Nguyễn Thân một mực rúng ép. Không muốn khuất thân với kẻ hung bạo và để giữ tròn khí tiết ông thắt cổ tự tử, hưởng dương 40 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt