<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Lăng Lê Túc Tông

Lăng Lê Túc Tông trong khu di tích Lam Sơn, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, còn gọi là Kính Lăng, là lăng cuối cùng của các vua Hậu Lê táng ở đây. Lê Túc Tông huý là Thuần, lên ngôi vua trong một thời gian rất ngắn. Lăng nằm ở đất thôn Đao Xá, xã Xuân Lam, cách xa điện Kinh Lam hơn các lăng khác. Bia “Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi” (1504) nói rõ thân thế và sự nghiệp Lê Túc Tông. Bia có kích thước khá lớn, tráng bia và riềm bia cũng giống bia Lê Thánh Tông. Phần mộ và bia đá nay không còn nữa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt