<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành cổ Lê Thiên Phúc

Tòa thành do vua Lê Đại Hành sai xây đắp vào năm Thiên Phúc thứ 3 (982) nhà Tiền Lê, nên có tên gọi là Lê Thiên Phúc黎 天 福, thuộc đất xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Vết tích tòa thành cũ nằm ở đầu thôn Quảng Thượng. Hai phía Bắc và Đông có núi Phượng, núi Mã, sông Tô ở phía tây. Phía Nam có lũy đất nay còn lại dấu chân lũy thành rộng 10m.

Một số dấu tích của thành cổ như kho gạo nay là thôn Mễ Sở, núi Vương Ngự trong thành, trại Ổ Lợn, núi Quân Lương…. Thành Lê Thiên Phúc từng được sử dụng và phát huy vai trò vị trí của nó trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ngót 1000 năm nay.

 

©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt