<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Văn Quyên

Lê Văn Quyên là Thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp ở Nghệ Tĩnh, hiệu Đại Đẩu, tục gọi Đội Quyên, quê tổng Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 1885, ông theo Lê Ninh, rồi về giúp Phan Đình Phùng. Chính ông cùng Cao Thắng phụ trách chế tạo vũ khí cho nghĩa quân.

Sau khi Phan Đình Phùng mất (1895) ông theo Phan Bội Châu ra nước ngoài một thời gian rồi về hoạt động ở Nghệ Tĩnh, liên kết với Ngô Quảng, Hồ Bá Phấn, Nguyễn Thị Thanh (chị cụ Hồ Chí Minh). Có lần ông cùng với Phạm Văn Ngôn đến gặp Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế. Năm 1916 ông bị giặc Pháp truy lùng, cuối cùng không thoát được, ông tự sát, hy sinh trong đêm 20-8-1917, hưởng dương 58 tuổi. Tương truyền ông có bài thơ gởi bọn tay sai:

Trong cuộc hơn thua há chịu ai,

Giống nòi Hồng Lạc thiếu chi người.

Tấc gươm trung nghĩa cầm ngang dạ,

Một gánh giang san chất nặng vai.

Tình thế hùm thiêng còn dấu gót,

Ai ngờ lũ chó khéo tìm hơi.

Phen này chẳng khuất thằng Tây nữa,

Quyết phá tung ra đứng giữa trời.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt