<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lý Văn Phức

Tiểu sử

Danh sĩ Lý Văn Phức đời Gia Long, tự Lân Chi, hiệu Khắc Trai, quê làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận tỉnh Hà Nội nay là huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông

Năm Kỷ Mão 1819, ông đỗ hương tiến (tương đương với cử nhân ngày nay), 34 tuổi, được bổ làm Hàm lâm biên tu ở Sử quan. Rồi trải qua các chức vụ: Thiêm sự bộ Lễ, Hiệp lí trấn vũ, Tham hiệp trấn Quảng Nam, Hữu thị lang bộ Hộ.

Được ít lâu, ông bị cách chức, phái đi công tác ở Tân Gia Ba (Singapour), Quảng Đông, Lữ Tống (Lucon), xong nhiệm vụ ông được cử làm chủ sự bộ Binh.

Trong các chuyến đi công cán, có lần đáng ghi: Tân Mão 1831, có các quan nhà Thanh là nhóm Trần Khải bị bão đánh giạt thuyền vào vùng biển ta. Ông nhận lệnh triều đình làm Trưởng phái đoàn sang Phúc Kiến giao trả nhóm ấy. Khi tới sứ quán thấy biển đề "Việt Nam di sứ quán", ông nhất định không vào và nói: "Nước ta không phải là man di, nên ta không vào chỗ này". Các quan Thanh phải xoá các chữ ấy và quan sở tại là Hoàng Trạch Trung phải tới xin lỗi, đề lại hàng chữ: "Việt Nam quốc sứ quán công quán". Chừng ấy ông mới tỏ vẻ thân thiện giao hữu, rồi lại làm bài "Di biện", giải thích thế nào gọi là man di cho họ bỏ thái độ khinh mạn. Tinh thần bất khuất và lập trường đấu tranh của ông khiến họ phải cảm phục.

Năm Đinh Mùi 1847 được thăng Lang trung biện lí coi việc trong bộ Lễ, rồi thăng Quang lộc tự khanh.

Năm Kỷ Dậu 1849, ông mất, thọ 64 tuổi.

Tác phẩm

Các sáng tác của ông đều là những tác phẩm quý trong kho tàng văn học dân tộc.

Tác phẩm bằng chữ Hán

 • Tây hành kiến văn lục

 • Tây hành thi thảo

 • Tiên hành lữ hoài

 • Mân hành tạp vịnh

 • Việt hành thi thảo

 • Việt hành tục ngâm

 • Chu nguyên tạp vịnh

 • Kinh hải tục ngâm

Văn Nôm

 • Tự thuật kí

 • Nhị thập tứ hiếu diễn ca

 • Phụ châm tiện lãm

 • Bát phong lưu truyện

 • Thiên tự văn diễn ca

 • Chu hồi trở phong thán

 • Hoa trình tiện lãm khúc


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt