<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Ma Lâm

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1990, tại nghĩa trang giáo sứ Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trong lúc đào huyệt đã phát hiện ra mộ vò gốm lớn ở độ sâu 0,60m – 0,70m. Trong vò có rìu đá và một số vò táng khác còn xương tay, xương chân và vòng đá. Di chỉ khảo cổ học Ma Lâm có niên đại thuộc văn hóa khảo cổ học Sa Huỳnh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt