<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Vị trí

Cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Ma Li Po, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ma Lù Thàng được coi là mũi nhọn để thúc đẩy nền kinh tế của huyện.

Quy mô

Để khai thác có hiệu quả từ việc thông thương với nước bạn Trung Quốc qua cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, huyện đã tự lập dự án xác lập 6 khu chức năng chính gồm: Khu kinh tế mở Huổi Luông; khu kinh tế thương mại – du lịch Mường So; khu công nghiệp Pa So và khu nông – lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái. Năm khu kinh tế này xoay quanh khu kinh tế đầu mối là cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Ma Lù Thàng là cửa khẩu cách các trung tâm kinh tế trong nước khá xa, chỉ có thể vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ. Một tồn tại của cửa khẩu nữa là hệ thống giao thông yếu. Để bảo vệ con đường độc đạo vào cửa khẩu, tỉnh Lai Châu vẫn đang phải áp dụng các biện pháp cấm các xe có trọng tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng chở hàng hoá vào khu vực cửa khẩu.

Vai trò

Từ nhiều năm nay, với vị trí đặc biệt của mình, Ma Lù Thàng đã trở thành “cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa” của tỉnh Lai Châu và cả nước với Trung Quốc. Đặc biệt, ngày 7/12/2001, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg cho phép cửa khẩu Ma Lù Thàng được áp dụng chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Đây là chủ trương hết sức đúng đắn nhằm khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Lai Châu cũng như các tỉnh khác trong cả nước trên cơ sở thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc và từ thị trường Trung Quốc mở rộng ra các thị trường khác trên thế giới thông qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt