<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Ma Quai

Ma Quai là xã thuộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 13.680 ha và 4.127 người. Về địa giới hành chính: Đông giáp xã thị trấn Lai Châu; Tây giáp xã Phăng Sô Lin; Nam giáp xã Nậm Tăm và Tả Ngảo; Bắc giáp xã Phìn Hồ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt