<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Đàn đá Bác Ái

Đàn đá tìm thấy ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vào năm 1984.  Là loại đàn làm bằng đá anđêzit-đaxit lấy ở núi Choa A Nghinh cách làng Ma Vai 3 km. Để có được những thanh đàn đá, người bản địa vừa áp dụng kỹ thuật ghè trực tiếp và kỹ thuật ghè gián tiếp, được sản xuất tại chỗ, là sản phẩm thời nguyên thuỷ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt