<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Lý Hải

Đình Lý Hải tọa lạc tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đình được được công nhận là di tích Lịch sử văn hóa quốc gia. Đình được xây dựng vào năm 1820 và trùng tu 4 lần vào các năm 1926, 1938, 1943, 1974, nhưng vẫn còn giữ nguyên được những nét chính của kiến trúc ban đầu. Ðây là ngôi đình làng cổ nhất và cũng là nơi duy nhất các lễ hội, sinh hoạt văn hóa (tế xuân thu nhị kỳ, tế tiền hiền, đua thuyền, vật, ném cồn,...) được duy trì liên tục cho đến nay ở Quảng Ngãi.      


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt