<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Mạc Thị Giai

Mạc Thị Giai là Vợ Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, tức Hiếu Văn Hoàng hậu. Bà là con gái thân vương nhà Mạc là Khiêm vương Mạc Kính Điển, sau bà đổi ra họ Nguyễn nên cũng gọi là Nguyễn Thị Giai. Quê gốc của bà ở xã Cao Đôi, huyện Bình Hà, tỉnh Hải Dương, nay là làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sau khi cha mất, nhà Mạc suy sụp, bà theo chú là Mạc Cảnh Huống vào đất Thuận Hóa, náu thân ở chùa Lam Sơn, đăng kí vào danh bộ tỉnh Quảng Trị. Bà được thím dâu (vợ Mạc Cảnh Huống) Nguyễn Thị Ngọc Dương là bà dì của Chúa Sãi đem vào cung. Chúa Sãi thương yêu bà đưa bà lên địa vị vương phi.

Ngày 9-11 năm Canh Ngọ (1630), âm lịch nhằm 12-12-1630 bà mất, hưởng dương 52 tuổi chôn cất tại núi Chiêm Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, ngôi mộ mang tên là lăng Vĩnh Diễn.

Vào đời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát bà được sắc phong vào hàng phi. Đến đời Gia Long sắc phong là Huy Cung Từ thân An thục Thuận trang Hiếu Văn hoàng hậu, nay còn thờ ở Thái miếu Huế.

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên có nhiều vợ và đông con: 11 trai, 4 gái. Trong số 4 người con gái có 3 người là con của bà:

  • Ngọc Liên: con gái lớn của bà, có chồng là Mạc Cảnh Vinh làm đến Phó tướng trấn thủ Phiên Trấn, sau được đặc ân đổi ra họ Nguyễn Phước, nên cũng gọi là Nguyễn Phúc Vinh, rồi lại đổi là Nguyễn Hữu Vinh.

  • Ngọc Đỉnh: vợ phó tướng Nguyễn Cửu Kiểu.

  • Ngọc Vạn: con gái thứ gả cho vua Chey Chey Chetta II của Campuchia.

  • Ngọc Khoa (gả cho thương gia Nhật Bản) ông này có tên Việt là Nguyễn Taro, tên Nhật là Araki Sotaro tên Nhật của bà là Okakutome, gọi tắt là Anio. Bà Ngọc Khoa về Nhật sống và qua đời năm 1645.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt