<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Mái Đá Bản Cái

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1974, thuộc xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Mái đá rộng 6m, sâu 4m, hướng Tây Nam. Hiện vật tìm thấy là 8 công cụ ghè đẽo bằng cuội thô sơ, có khả năng sớm hơn văn hóa khảo cổ học Hòa Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt