<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Mái Đá Yên Lương

Di chỉ khảo cổ học được phát  hiện năm 1928, tại xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tầng văn hóa dày 1,40m. Hiện vật có 297 đồ đá, như: công cụ hình đĩa, hình bầu dục, rìu ngắn, hòn gè, chày đá có lổ vũm, đá có dấu Bắc Sơn. Có một ít thổ hoàng và xương răng động vật. Di chỉ có niên đại thuộc văn hóa khảo cổ học Hòa Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt