<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Mè Bạc

Di chỉ hang Mè Bạc thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, được phát hiện vào năm 1975. Hiện vật trong hang có 7 rìu đá, 1 nạo bằng xương, trang sức bằng xương có khoan lỗ, 1 vỏ sò điệp xâu lỗ, 1 mảnh nồi và có vết tích xương ống chân và xương hàn dưới của người cổ. Hang Mè Bạc thuộc hậu kỳ đồ đá mới.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt