<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đạo Nghệ An

Tên đạo thời Hậu Lê. Nay phần  lớn là đất đai thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần lãnh thổ Lào lân cận. Đời cổ là nước Việt Thường, Thời Tần thuộc về Tượng Quận, đời Hán là quận Nhật Nam. Nhà Đường gọi là Hoan Châu, sau đổi tên Diễn Châu. Năm 1030, nhà Lý đổi gọi là Nghệ An. Năm 1466, lại đổi là thừa tuyên Nghệ An, có 9 phủ: Đức Quang (6 huyện), Diễn Châu (2 huyện), Anh Đô (2 huyện), Hà Hoá (2 huyện), Trà Lân, Quỳ Châu (2 huyện), Ngọc Ma (1châu), Lâm An(1châu), Trấn Ninh (7 huyện). Tổng cộng có 30 huyện 3 châu. Nam giáp thành Thuận Hoá, phía Bắc liền Thanh Hoá. Núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu. Người thì thuần hòa mà chăm học, sinh ra nhiều bậc danh hiền. Sản vật nhiều thứ quý lạ, là giới hạn 2 miền Nam Bắc và là then khoá của các triều đại.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt