<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bạch Xuân Nguyên

Bạch Xuân Nguyên là Bố chánh đầu tiên ở tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh vào năm Nhâm Thìn (1832), sau khi Lê Văn Duyệt mất và vua Minh Mạng bãi bỏ chức Tổng trấn thành Gia Định, chia Gia Định thành 6 tỉnh.

Ông là một tên quan tham lam gian ác, làm nhiều điều mất lòng dân và chính ông đã tạo nên vụ án Lê Văn Duyệt bắt giam Lê Văn Khôi. Trong ngục, Lê Văn Khôi khéo lo lót vận động nên ngầm liên lạc được với bên ngoài, sắp đặt cuộc khởi nghĩa.

Năm Quý Tỵ (1833), đêm 18 tháng 5 âm lịch, cuộc khởi nghĩa nổ ra. Ông bị Lê Văn Khôi bắt và đem quấn thành bó đuốc tẩm dầu, thiêu sống để làm lễ tế Lê Văn Duyệt ngay trong đêm ấy. Tổng đốc Nguyễn Văn Quế cùng các con đều bị giết. Án sát Nguyễn Chương Đạt bỏ thành chạy trốn.

Theo sách Thoái thực kí văn, trước vài ngày Lê Văn Khôi dấy binh, có cai đội Đỗ Văn Thanh biết chuyện, tố cáo với Tổng đốc Nguyễn Văn Quế. Tổng đốc họp bàn với Bố chánh Bạch Xuân Nguyên, nhưng họ Bạch ngạo mạn không lưu tâm, cho nên phải đền tội trước quân lính của Lê Văn Khôi vào năm 1833.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt