<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngã Ba Triều Sơn

Nơi có sông Bồ chảy vào sông Hương ở tống Mậu Tài, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế, còn gọi là ngã ba Sềnh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt