<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Ngòi Thúc

Di chỉ khảo cổ học Ngòi Thúc còn có tên gọi khác di chỉ khảo cổ học Đồi Chùa, xã Quang Húc, huyện Tam Thanh, nay thuộc xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Di chỉ được phát hiện vào năm 1964 –1965, thám sát năm 1967. Di chỉ rộng 15.000m2, tầng văn hoá bị phá hoại nặng. Hiện vật nhiều đồ đồng như rùi, giáo… và vòng bằng đá. Di chỉ thuộc thời đại kim khí.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt