<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nghiêm Thẩm

Giáo sư nhân chủng và khảo cổ học Nghiêm Thẩm sinh ngày 13-5-1920 tại Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội.

Thuở nhỏ học ở Hà Nội, sau du học ở Pháp, tốt nghiệp l’Ecole du Louvre Paris, de Maséologie Pháp.

Năm 1956, ông về nước làm việc tại Viện khảo cổ Sài Gòn. Năm 1964, ông giữ chức Giám đốc Viện này kiêm Quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn từ năm 1968 đến năm 1975. Từ năm 1961, ông làm giáo sư tại Đại học văn khoa Sài Gòn, và Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Năm 1969, ông là ủy viên ủy ban Khoa học Nhân văn của Hội đồng Quốc gia Khảo cứu khoa học Nam Việt Nam.

Trong khi giữ những chức vụ trên ông vẫn là giáo sư nhân chủng học tại Đại học văn khoa Sài Gòn cho đến năm 1975. Sau đó, ông vẫn giảng dạy tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày bị cướp giết tại nhà riêng vào năm Nhâm Tuất (1982).

Ông có mấy chục tác phẩm đã xuất bản gồm cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt