<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ngòi Biếc

Sông Ngòi Biếc là phụ lưu bên trái của sông Chảy ở huyện Lạc Yên, tỉnh Yên Bái, nay phần lớn dòng sông biến thành hồ nước phía trên đập Yên Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt