<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ngòi Bo

Sông Ngòi Bo phát nguyên từ huyện Sa Pa, chảy qua thị trấn Sa Pa qua Mường Bo và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hợp với sông Hồng ở phía dưới ga xe lửa Thái Niên. Đoạn từ nguồn tới Mường Bo gọi là sông Mường Hoa, từ cửa sông Ngòi Bo đến Phố Lu, sông Hồng có tới 10 ghềnh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt