<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Lợi

Tiểu sử:

Tu sĩ Ngô Lợi thuộc tổ dòng Tứ Ân Hiếu Nghĩa, tên huý là Lợi nên gọi là Ngô Lợi, ông còn có tên khác là Ngô Hữu hay Ngô Viện. Ông tu tại chùa Tam Bửu ở miền núi Thất Sơn, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, nay là huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong đạo thường gọi ông là Đức Bổn Sư.

Ông lấy đạo Phật làm gốc tín ngưỡng và đem đức Hiếu Nghĩa làm phương châm ở đời mà truyền dạy tín đồ.

Ông tổ chức một đoàn thể kháng Pháp, có tiếng vang trong vùng Long Châu Hà gọi tắt của Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Về sau liệu tình thế không ổn định được, lại bị giặc Pháp theo dõi khủng bố, ông lẩn tránh nơi núi sâu vùng Thất Sơn lập làng, khai khẩn đất hoang nhằm giúp đỡ chúng sinh và dân nghèo...

Khoảng năm Mậu Tý 1888, sau khi vua Hàm Nghi bị Trương Quang Ngọc và Nguyễn Định Tính bắt nộp giặc Pháp, có một vài cận thần chạy vào Nam. Có người nghe tiếng tu sĩ Ngô Lợi giàu lòng yêu nước, đến núi Tượng ở Châu Đốc tìm gặp ông liên hệ việc chống Pháp.

Năm Canh Dần 1890, ông mất tại núi Dài hay còn gọi là Ngoạ Long Sơn, một ngọn trong miền núi Thất Sơn thuộc huyện Tri Tôn thọ 60 tuổi.

Kinh sách:

Ông là tác giả một số kinhkệ của dòng Tứ Ân hiếu nghĩa dùng làm tài liệu tu học của môn phái này như:

  • Cúng dường kinh.

  • Khai kệ kinh

  • Cứu khổ sanh kinh

  • Thái dương kinh


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt