<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Nhân Tịnh

Tiểu sử
 

Danh thần, nhà thơ Ngô Nhân Tịnh đời Gia Long (嘉隆; 1762–1820), còn có tên gọi khác là Ngô Nhơn Tịnh hay Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ Sơn, nguyên tổ phụ là người Quảng Đông sang ngụ ở đất Gia Định nay là Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là học trò của Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ Tiên sinh - Võ Trường Toản. Ông cùng Trịnh Hoài ĐứcLê Quang Định được người đương thời xưng tụng là Gia Định tam gia trong nhóm Bình Dương thi xã.

Ông ra giúp Nguyễn Ánh lúc còn bôn tẩu ở Gia Định, lãnh chức Thị độc Viện Hàn lâm. Năm 1798, ông làm Hữu tham tri bộ binh, được cử đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) để xem tình hình thế nào. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long, ông làm Giáp phó sứ theo Trịnh Hoài Đức và Hoàng Ngọc Uẩn sang nhà Thanh lần II. Năm 1807, ông sung Chánh sứ cùng với phó sứ Trần Công Đàn sang Chân Lạp (Campuchia) đem ấn sắc phong Nặc Ông Chân làm vua Chân Lạp.

Năm Tân Mùi (1811), ông ra làm Hiệp trấn Nghệ An, năm Nhâm Thân (1812), ông lại được cử vào Gia Định làm Hiệp tổng trấn phụ tá Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Sau, ông được phong Kim Tử vinh lộc đại phu, Thượng khanh, tước Tịnh Viễn Hầu.

Năm Bính Tý (1816) ông mất, thụy là Trác Gian. Thơ văn ông góp chung với thơ của Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định làm thành một bộ.

Tác phẩm
 

  • Gia Định tam gia thi tập: gồm một số bài thơ, in chung với các thơ của Lê Quang Định và Trịnh Hoài Đức.

  • Hoan Châu phong thổ kí

  • Thập Anh đường văn tập: gồm 187 bài kinh nghĩa, lấy đề tài từ Kinh thi và Kinh thư, dùng làm mẫu cho những người đi thi tham khảo.

  • Thập Anh đường thi tập: gồm 81 bài thơ chữ Hán làm trong thời gian đi sứ, lúc làm quan và khi xướng họa với bạn bè.

  • Nhất thống dư địa chí: do Lê Quang Định soạn, Ngô Nhân Tịnh nhuận chính.

Hoan Châu phong thổ kí là tác phẩm đồng sáng tác. Đây là một sáng kiến của ông khi ông đang làm Hiệp trấn Nghệ An. Sách do ông viết lời Bạt và Tựa trong năm Gia Long thứ 10 (1811). Hoan Châu phong thố kí là một trong các tác phẩm về địa phương chí vào hàng sớm nhất của đất Hoan Châu xưa (nay là vùng Nghệ Tĩnh). Nội dung sách viết về phong tục, nhân vật, diên cách của 12 huyện của trấn Nghệ An. Thứ đến về danh thắng, núi sông, cổ tích, đền miếu của xứ Nghệ xưa.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt