<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ngô Quang Huy

Ngô Quang Huy là nhân sĩ yêu nước thời vua Hàm Nghi (thời nhà Nguyễn), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở thôn An Hải, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Ông đỗ cử nhân, làm quan đến Đốc học, ông cùng em là Ngô Quang Chước hợp tác với Nguyễn Cao, Nguyễn Thiện Thuật chống Pháp ở chiến khu Bãi Sậy. Vua Hàm Nghi phong ông làm Hồng lô tự khanh, sung Tán lí quân vụ. Ông lãnh phần chỉ huy một vùng bao gồm miền nam Bắc Ninh, miền bắc Hưng Yên và miền bắc Hải Dương, nên đương thời gọi ông là Tán Bắc, và xem ông như vị thủ lĩnh thứ hai của nghĩa quân Bãi Sậy.

Khi Nguyễn Thiện Thuật bị Pháp bao vây phải lánh sang Trung Quốc, ông tiếp tục chỉ huy cuộc kháng chiến được ít lâu, rồi rút quân ẩn náu vùng thượng du chẳng rõ mất nơi đâu.

Ông và các chiến hữu chỉ huy nghĩa quân có làm bài văn tế Nguyễn Cao, hãy còn truyền tụng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt