<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Ngọc Viên

Tịnh xá Ngọc Viên - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Ngôi chùa tọa lạc ở số 14/20/2 đường Xóm Chài, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tịnh xá được xây vào năm 1948, là một trong những dấu tích đầu tiên khai mở giáo pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang. Đây là ngôi tổ đình của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam. Hệ phái này hiện có 400 ngôi tịnh xá từ Quảng Trị đến Cà Mau. Trong chùa có điện Phật, bàn thờ Tổ sư và nhà thờ Tổ Minh Đăng Quang.

Năm 1948, sau chuyến du hoá tại vùng Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, đoàn du tăng hướng về miền Tây Nam Bộ và dừng chân tại Vĩnh Long. Tại đây, được sự giúp đỡ của Phật tử địa phương, đoàn du tăng tạm dựng lên những chiếc am cốc nhỏ để trú chân hành đạo. Sau đó, Tổ sư Đăng Quang cho xây cất ngôi tịnh xá đầu tiên tại phường 1, đặt hiệu là tịnh xá Pháp Vân làm nơi dạy đạo. Tiếng lành đồn xa, Phật tử các nơi hội về tu học ngày một đông.

Một Phật tử thành tâm đã hiến cúng một mảnh đất (ở phường 2, thành phố Vĩnh Long hiện nay), Tổ sư Đăng Quang cho xây dựng một ngôi đạo tràng, lấy hiệu là tịnh xá Trúc Viên, sau đổi thành tịnh xá Ngọc Thuận. Cuối năm 1948, hai gia đình Phật tử Lê Quang Nhiều và Thiện Niệm - Nhu Ngọc hiến cúng một khu đất rộng (cũng tại phường 2). Tổ sư Đăng Quang cho xây dựng tịnh xá Ngọc Viên làm cơ sở chính, tịnh xá Ngọc Thuận được giao lại cho ni chúng quản lý, tu học. Tịnh xá Ngọc Viên được trùng tu 2 lần vào các năm 1971 và 1993.

Tịnh xã Ngọc Viên đã nhiều lần đón tiếp các vị cao đồ của Tổ sư đến trụ xứ, tu học: Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh, Trưởng Lão Giác Tánh, Trưởng Lão Giác Như v.v...Năm 1949, Đại lễ Tự tứ Tăng và Vu lan bồn được tổ chức với quy mô lớn tại tịnh xá đã ảnh hưởng rộng khắp trong sinh hoạt Phật giáo của toàn sơn môn hệ phái. Tịnh xá hiện cũng còn lưu giữ nhiều di vật của Đức Tổ sư như giường nằm, bồ đoàn v.v... Ngày nay, các sinh hoạt tín ngưỡng, hướng dẫn Phật pháp cho giới cư sĩ và chương trình tu học hàng ngày của chư Tăng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Bên cạnh đó, Thượng Toạ trụ trì Giác Giới cũng động viên chư Tăng và Phật tử tịnh xá tích cực đóng góp trong các mặt phát triển của Phật giáo tỉnh nhà, đặc biệt là công tác giáo dục và từ thiện xã hội.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt