<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyên Miếu

Nguyên Miếu được vua Gia Long cho xây dựng tháng 10/1802 ở làng Gia Miêu, thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Miếu thờ những người khởi đầu, dấy nghiệp nên dòng đế vương họ Nguyễn (dòng Nguyễn Bặc), nên rất bề thế: gồm 2 toà nhà 3 gian 2 chái, chạm trổ tinh vi. Gian giữa thờ Triệu Tổ Tĩnh hoàng đế Nguyễn Kim, gian trái thờ Thái Tổ Gia Dụ hoàng đế Nguyễn Hoàng. Tất cả đều ngoảnh mặt về hướng nam. Phía trước là sân rồng, hồ sen, có tường hoa viền quanh. Ngoài hồ là cổng chính.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt