<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn An Khương

Tiểu sử
 

Chí sĩ, dịch giả Nguyễn An Khương (còn gọi là Nguyễn An Khang), nguyên quán tỉnh Bình Định, sau vào cư ngụ ở Mỹ Hòa, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh), rồi về lập nghiệp ở Sài Gòn sinh sống ở Hóc Môn cho tới ngày qua đời.

Ông tinh thông Hán học, giỏi chữ Quốc ngữ, có tinh thần yêu nước, và là một trong số những người đầu tiên hưởng ứng phong trào Duy Tân, đứng ra thành lập khách sạn Chiêu Nam lầu làm cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, giúp phương tiện và tiền bạc đưa các thanh niên ra nước ngoài học tập phụng sự Tổ quốc.

Những năm 1900-1910 ông thường viết báo, dịch sách có tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam vào thời kì chữ Quốc ngữ còn phôi thai.

Chính ông đã hun đúc tinh thần yêu nước cho con là chí sĩ Nguyễn An Ninh, em ruột ông là Nguyễn An Cư (1864 - 1949) cũng là một nhà văn, một Đông y sĩ nổi tiếng, phần lớn các chí sĩ trong nước đều quí trọng gia đình ông.

Tác phẩm
 

  • Tam quốc diễn nghĩa

  • Thủy hử

  • Vạn huê lầu diễn nghĩa

  • Chinh Đông

  • Chinh Tây

Các tác phẩm dịch thuật của ông đều xuất bản trước Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn được rất đông độc giả ngưỡng mộ.

Nguyễn Liên Phong trong Điếu cổ hạ kim thi tập (q. hạ, Tân Định, 1913) mừng Nguyễn An Khương bài thơ và lời dẫn sau: “Ông Nguyễn An Khương, người tỉnh Gia Định, hình trạng nẫm thấp, nho nhã, tánh nết hòa hưỡn hiền lành, biết hai thứ chữ, tuổi chừng năm mươi, bình sanh giao tiếp với anh em, cứ nắm vững một lòng thành tín (...), Ông giữ là một người có ẩn dật thanh nhàn và có văn học phẩm hạnh gương tốt, nên tặng nên khen.

Thi rằng:

Chiêu Nam chủ tiệm Nguyễn An Khương,

Nết ở khiêm khiêm, nết nhún nhường.

Chữ nghĩa phải trang nho học cựu,

Bán buôn chen tiếng lợi danh trường.

Các pho sách tạc gương tiền thế,

Một sở vườn nhớ lộc quấc vương.

Ngòi viết dĩa nghiên gầy dựng nghiệp,

Chở che nhuần gội đất trời sương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt